25 setembro 2021: Conferência A guitarra: Instrumento tradicional galego nas IX Xornadas arredor da música tradicional, organizadas pela Asociación de Gaiteirxs Galegxs (AGG).

16 outubro 2021: Gala Homenagem a Faustino Rei Romero. Auditório de Rianjo.

3 novembro 2021: Conferência A guitarra galega: O ambiente guitarrístico na Corunha do século XIX na Asociación Alexandre Bóveda, Corunha.